กระบวนการในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทางแม่เหล็กโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหม้อแปลงไฟฟ้าประกอบด้วยแกนแม่เหล็กซึ่งมีขดลวดคู่ตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งจะเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า ทำได้โดยการถ่ายโอนพลังงานจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่งผ่านแกนแม่เหล็กขดลวดเหล่านี้โดยทั่วไปเรียกว่าเป็นขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิหม้อแปลงไฟฟ้าดังนั้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างขึ้นภายใต้

กระบวนการขยายหม้อแปลงไฟฟ้าและยุบตัวรอบตัว

นำและสิ่งนี้จะเปลี่ยนกระแสเหนี่ยวนำด้วยการก่อตัวของการเอาท์พุตจากขดลวดทุติยภูมิไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดแรงดันอินพุตเพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ของหม้อแปลงไฟฟ้าให้พิจารณาขดลวดเพียงสองชุดเท่านั้น เมื่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหลักถูกนำไปใช้กับอินพุตของอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับในขดลวดปฐมภูมิจะสร้างฟลักซ์แม่เหล็กที่แปรผันตามเวลาในแกนกลาง สิ่งนี้ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

ในขดลวดทุติยภูมิซึ่งเป็นแรงดันสเต็ปอัพหรือสเต็ปดาวน์ของอุปกรณ์ เงื่อนไข การขึ้นและลงจะใช้กับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์ ดังนั้น หากอุปกรณ์ของคุณได้รับการระบุให้เป็นแรงดันไฟฟ้าขาเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าและหากคุณอยู่ในประเทศเหล่านั้นที่มีแหล่งจ่ายไฟหลักเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า

คุณจะต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบสเต็ปดาวน์เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณในระบบส่งกำลังแรงสูง ที่เสาขนาดใหญ่แบกสายเคเบิลซึ่งนำไฟฟ้าไปยังเมือง เมือง และหมู่บ้าน หม้อแปลงไฟฟ้าแบบหม้อแปลงไฟฟ้าถูกใช้เมื่อไฟฟ้าออกจากสถานีไฟฟ้าและเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าจะลดลงจนถึงค่าที่กำหนด แหล่งจ่ายไฟหลักก่อนที่จะแจกจ่ายให้กับผู้บริโภค เหตุผลในการเพิ่มกำลังไฟฟ้าเมื่อออกจากสถานีไฟฟ้า

เป็นเพราะหม้อแปลงไฟฟ้าว่าในขณะที่เดินสายไฟ

ยาวๆ มีการสูญเสียพลังงานระหว่างทางหม้อแปลงไฟฟ้าและแหล่งจ่ายสามารถไปถึงปลายทางในระดับพลังงานที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม ลาออกตามที่ผู้บริโภคต้องการในหม้อแปลงไฟฟ้านี้มีประโยชน์หลายอย่างของหม้อแปลงไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ง่ายที่สุดในบรรดาอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดและหลักการพื้นฐานของมันไม่เปลี่ยนแปลงตลอดผ่านมาแม้ว่าวัสดุที่ใช้ในหม้อแปลงดังกล่าวและการออกแบบจะพัฒนาต่อไป มีการใช้งานที่สำคัญมากในการแปลงพลังงานไฟฟ้าทั้งสำหรับการใช้งานของผู้บริโภคและการส่งกำลังหม้อแปลงไฟฟ้าในทำนองเดียวกัน มีการใช้หม้อแปลงความถี่เสียงในการทดลองก่อนหน้านี้ในการพัฒนาโทรศัพท์หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า ราคาแกนกลางของหม้อแปลงตามที่เราเห็นด้านบนอาจทำด้วยวัสดุต่างๆ ซึ่งรวมถึงอากาศเหมาะสำหรับหม้อแปลงความถี่สูง ที่มีการใช้งานในความถี่วิทยุและให้การมีเพศสัมพันธ์น้อยที่สุดเหล็กทั้งหมดที่เรียกว่าหม้อแปลงแกนเหล็กเป็นเหล็ก สารเติมแต่งต่างๆ ถูกผลิตขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของแม่เหล็กเช่น การซึมผ่านของแม่เหล็ก ระดับของการทำให้เป็นแม่เหล็กของวัสดุที่จำเป็นสำหรับการตอบสนองเชิงเส้นต่อสนามแม่เหล็กที่ใช้เรียกว่าการซึมผ่านใช้เพื่อให้ได้ระดับการซึมผ่านที่สูงมากหม้อแปลงไฟฟ้าและประสิทธิภาพความถี่สูงที่ยอดเยี่ยม