ข้อมูลคลินิกกายภาพบำบัดต้นกำเนิดและบรรพบุรุษ

กายภาพบำบัดมีต้นกำเนิดในยุคของคลินิกกายภาพบำบัดแม้แต่ในช่วงแรก ๆ นั้นการนวดก็ยังถูกใช้เป็นยาเสริม จากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายกายภาพบำบัดได้กลายมาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนในทุกวันนี้ในปี 460 ก่อนคริสต์ศักราชคลินิกกายภาพบำบัดใช้การรักษาที่เรียกว่าการบำบัดด้วยน้ำสำหรับการบำบัดทางกายภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ป่วยของพวกเขาแม้ในอายุขั้นสูงของวันนี้ใช้การรักษาเดียวกันปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน

เหตุการณ์ครั้งแรกของพยาบาลที่ใช้คลินิกกายภาพบำบัดกับสมาคมชาร์เตอร์ดจะถูกบันทึกในปี 1894 ภายในเวลาสองทศวรรษของการนี้ระบบกายภาพบำบัดหลายอย่างเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ 2474 เห็นการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัดแห่งแรกในนิวซีแลนด์ 2457 และเป็นตาของอเมริกาที่จะทำแบบเดียวกันวอลเตอร์รีดวิทยาลัย

ผู้นำในการดูแลสุขภาพสำหรับนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลพอร์ตแลนด์โอเรกอนเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพสำหรับนักกายภาพบำบัดมืออาชีพในอเมริกา ในสมัยนั้นพวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ช่วยสร้าง พยาบาลที่ได้รับการพลศึกษาปฏิบัติกายภาพบำบัด ทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นหนี้พวกเขากลับคืนสู่ผู้ช่วยสร้างใหม่เหล่านี้ในปี 1924 ได้ก่อตั้งมูลนิธิคลินิกกายภาพบำบัดขึ้น จุดสนใจหลักของมูลนิธินี้คือปัญหาการแพร่กระจายของโปลิโอ การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่เป็นโรคโปลิโอถือเป็นข้อเสนอหลักคลินิกกายภาพบำบัดที่มีชื่อเสียงในการทำงานกับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโปลิโอซึ่งเป็นผลมาจากการทำลายล้างของเมโย

กายภาพบำบัดได้กลายเป็นจุดสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคโปลิโอในประวัติศาสตร์เมื่อเกิดโรคโปลิโอผ่านไปการบำบัดที่ได้รับความนิยมก็ยังคงมีการนวดการดึงและแน่นอนการออกกำลังกาย การรักษาด้วยไคโรแพรคติกมาถึงก่อนในปี 1950 และยังคงเป็นบรรทัดฐานในสหราชอาณาจักรตั้งแต่นั้นคลินิกกายภาพบำบัดได้กลายเป็นทางเลือกในการรักษาในโรงพยาบาลเช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ นักกายภาพบำบัดทำงานในสถานที่เช่นบ้านพักคนชราคลีนิคเอกชนและแม้แต่ในโรงเรียน รอบเวลานี้กายภาพบำบัดยังพัฒนาสายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมกระดูก

สหพันธ์ออร์โธปิดิคส์การบำบัดด้วยการจัดกระดูกที่ได้รับการพัฒนา

สหพันธ์ออร์โธปิดิคส์การบำบัดด้วยการจัดกระดูกที่ได้รับการพัฒนาในเวลานี้และได้แนะนำวิธีการรักษาที่เปลี่ยนโฉมหน้าของการทำกายภาพบำบัด หนึ่งในนักกายภาพบำบัดที่ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายอย่างคือคลินิกกายภาพบำบัดนักกายภาพบำบัดชาวนอร์เวย์ผู้มีชื่อเสียงในการทำงานบนชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาคือคลินิกกายภาพบำบัดมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมนักกายภาพบำบัดเทคโนโลยีกลายเป็นจุดสนใจในยุค 80 เมื่อมีการคิดค้นเทคนิคใหม่ ๆ

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ขั้นตอนใหม่เหล่านี้พีซ คลินิกกายภาพบำบัดและการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อกายภาพบำบัดเข้าสู่ทศวรรษที่ 1990 การบำบัดด้วยตนเองได้เข้ามามีบทบาทกับคลินิกกายภาพบำบัดเพื่อบุกเบิกเทคนิคใหม่อีกครั้งตลอดประวัติศาสตร์ของการปฏิบัติและวิธีการฝึกอบรมได้รับการทบทวนและแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำอีก ผู้ปฏิบัติงานหลายคนทิ้งร่องรอยของความสามารถของพวกเขาในประวัติศาสตร์ผ่านวรรณกรรมและรากฐานสำหรับการทำกายภาพบำบัด เนื่องจากความพยายามของอัลที่เกี่ยวข้องวันนี้กายภาพบำบัดเป็นอาชีพที่เคารพและเคารพ