ขั้นตอนในการติดตั้ง fire pump ให้ได้มาตรฐาน

 

fire pump การสูบของเหลวเกือบจะเป็นสากลในกระบวนการทางเคมีและ fire pump วัสดุที่แตกต่างกันจำนวนมากที่กำลังดำเนินการต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเลือกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างชิ้นส่วนปั๊มต่างๆ การซีลเพลา และระบบไฮดรอลิกส์ของปัญหาแต่ละอย่าง fire pump มีการพัฒนาเครื่องสูบน้ำหลายประเภทเพื่อตอบสนองเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ที่พบในระบบโรงงานเคมี fire pump อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่สามารถพูดถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้

การละเว้นบางส่วนไม่ได้หมายความ fire pump

ว่าอาจไม่เหมาะสำหรับการให้บริการ fire pump โดยทั่วไปผู้ผลิตแนะนำการเลือกปั๊มขั้นสุดท้ายและรายละเอียดประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยวิศวกรออกแบบกระบวนการ fire pump ปั๊มเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางกายภาพที่ใช้ในการส่งของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งผ่านท่อร้อยสาย fire pump ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การออกแบบปั๊มจำนวนมากได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันข้อกำหนด

พื้นฐานในการกำหนดการใช้งาน fire pump คือได้แก่แรงดันดูดและแรงดันส่ง การสูญเสียแรงดันในการส่ง และอัตราการไหล ข้อกำหนดพิเศษอาจมีอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา นิวเคลียร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่กำหนดข้อกำหนดในการเลือกวัสดุของปั๊ม fire pump วิธีการหลักในการถ่ายโอนพลังงานไปยังของไหลที่ทำให้เกิดการไหล

ได้แก่ แรงโน้มถ่วง fire pump การกระจัดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แรงแม่เหล็กไฟฟ้า fire pump แรงกระตุ้นทางกล และการรวมกันของกลไกการถ่ายเทพลังงานเหล่านี้ fire pump แรงโน้มถ่วงและแรงเหวี่ยงเป็นกลไกการถ่ายเทพลังงานที่ใช้บ่อยที่สุดการออกแบบเครื่องสูบน้ำได้มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ fire pump จากประสบการณ์การใช้งาน มาตรฐานต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว fire pump ในขณะที่โครงการพิเศษและสถานการณ์การใช้งานใหม่สำหรับปั๊มพัฒนา

มาตรฐานเหล่านี้ fire pump จะได้รับการปรับปรุง

fire pump และแก้ไขมาตรฐานปั๊มทั่วไปคือมาตรฐานเหล่านี้ระบุรายละเอียดการออกแบบการก่อสร้างและการทดสอบ เช่น fire pump การเลือกวัสดุการตรวจสอบและทดสอบร้านค้า fire pump ภาพวาดและการใช้งานอื่นๆ fire pump ที่จำเป็นระยะห่างขั้นตอนการก่อสร้าง fire pump และอื่นๆ ประเภทของปั๊มที่ใช้กันทั่วไปในโรงงานเคมีคือการกระจัดกระจายแรงเหวี่ยงและบวกบางครั้งใช้ปั๊มเทอร์ไบน์หมุนเวียนปั๊มไหลตามแนวแกนและ fire pump

fire pump แนวทางปฏิบัติสมัยใหม่คือการใช้ปั๊มหอยโข่งมากกว่า fire pump ที่เป็นบวก หากเป็นไปได้ เนื่องจากโดยปกติแล้วจะมีต้นทุนต่ำกว่าที่เป็นบวกทำงานด้วยความจุที่คงที่โดยประมาณเมื่อเทียบกับรูปแบบต่างๆ ของส่วนหัวที่กว้าง ดังนั้นจึงมักได้รับการติดตั้งไว้สำหรับบริการที่ต้องใช้ส่วนหัวสูงที่ความจุปานกลาง fire pump การใช้งานพิเศษของปั๊มลูกสูบขนาดเล็กในโรงงานแปรรูปก๊าซคือการฉีดของเหลวเช่น fire pump เข้าสู่กระแสกระบวนการ ซึ่งต้องการคุณลักษณะด้านความจุคงที่ fire pump สอบถามที่ https://www.sunengineering.co.th/