Inspection ลดข้อกังวลเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดในการตรวจสอบ

การตรวจสอบบ้านที่ดำเนินการก่อนที่จะมีการวางบ้านในตลาดเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดที่สุดที่ผู้ขายสามารถทำได้ การตอบสนองเบื้องต้นจากผู้ขายเมื่อได้รับแนวคิดในการตรวจสอบ inspection ที่ทำเสร็จแล้วเนื่องจากบ้านกำลังจะวางขายมักจะเหมือนกันมากที่สุดอะไรนะลองทบทวนข้อกังวลที่พบบ่อยที่สุดบางประการเกี่ยวกับ inspection การตรวจสอบบ้านก่อนลงรายการผู้ซื้อจะไม่ยอมรับการตรวจสอบ inspection สำหรับผู้ขายถูกต้อง การตรวจสอบ

สำหรับผู้ขายไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดแทนการตรวจสอบที่ทำสำหรับผู้ซื้อ จุดประสงค์ของการตรวจสอบรายชื่อล่วงหน้าคือการควบคุมผู้ขายเนื่องจากไม่มีความแปลกใจที่ดีที่จะมาถึงผู้ขายในระหว่าง inspection การตรวจสอบบ้านไม่ว่าจะทำเสร็จเมื่อใดหรือทำเพื่อใครก็ตามการได้รับข้อมูลทุกส่วนทันทีที่ได้รับเป็นเรื่องที่ดี ข่าวร้ายไม่ได้ดีขึ้นตามกาลเวลา

การตรวจสอบมีไว้สำหรับผู้ซื้อดังนั้นจึงควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

หากมีข่าวร้ายบางอย่างหรือถูกต้องมากกว่าบางรายการที่ต้องให้ความสนใจหรืออาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของบ้านใครจะได้รับข้อมูลนั้นดีกว่าผู้ขาย และเมื่อใดเป็นเวลาที่ดีกว่าใน inspection การรับข้อมูลดังกล่าวก่อนที่บ้านจะวางตลาดข้อเท็จจริงง่ายๆก็คือ  การตรวจสอบบ้านในช่วงเวลาของการจดทะเบียนจะทำให้ผู้ขายอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด inspection ด้วยมุมมองที่สมบูรณ์และชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของบ้านทำให้บ้านสามารถทำการตลาด

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ขายฉันไม่ต้องการจ่ายเงินสำหรับการตรวจสอบ inspection นี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่างแน่นอน โดยทั่วไปผู้ขายรับรู้ว่าการตรวจสอบมีไว้สำหรับผู้ซื้อดังนั้นจึง inspection ควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ แต่เพื่อให้ได้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นจะต้องจ่าย เราไม่เคยมีการร้องเรียนจากผู้ขายเกี่ยวกับมูลค่าของการตรวจสอบ ในทุกกรณีเมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบรายชื่อล่วงหน้าผู้ขายรู้สึกว่าพวกเขามีทางเลือกที่ดีในการใช้จ่ายเงินเพื่อทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้น

ความรับผิดในฐานะผู้ขายโดยรับการตรวจสอบรายชื่อล่วงหน้า

ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ขายรู้สึกดีที่ได้รับความอุ่นใจที่ได้ทราบว่าผู้ตรวจสอบของผู้ซื้อจะไม่เปิดเผยเหตุการณ์สำคัญหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ และในโอกาสที่หาได้ยากเมื่อผู้ตรวจสอบรายชื่อตรวจพบว่าหลังคาถูกยิงจนหมดหรือมีค่าใช้จ่ายหรืออันตรายอื่น ๆ อีกมากมาย inspection ผู้ขายในขณะที่ไม่พอใจที่จะมีปัญหาก็ดีใจที่ได้ค้นพบมันในพวกเขา inspection เงื่อนไขของตัวเอง ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในการตรวจสอบมักจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและความรุนแรงของการล่าสัตว์อย่างเร่งรีบ

เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบ้านหลังจากที่บ้านอยู่ภายใต้สัญญาบันทึกความเจ็บปวดใช้จ่ายเงิน รับการตรวจสอบบ้านทุกหลังก่อนวางจำหน่ายในตลาด!นี่อาจเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดในการตรวจสอบ inspection รายชื่อหากกำลังขายบ้านตามสภาพให้ลดความเสี่ยงและความรับผิดในฐานะผู้ขายโดยรับบริการ inspection ตรวจสอบรายชื่อล่วงหน้า เพื่อให้บ้านขายได้เร็วและได้ราคาสูงสุดเปิดเผยทุกสภาพบ้าน การตรวจสอบทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสบายใจเมื่อรู้ว่าบ้าน “เป็นอย่างที่เป็นอยู่” ด้วยการตรวจสอบรายชื่อล่วงหน้ามีความเป็นไปได้สูงที่บ้านจะเป็นไปตามที่แสดง