อาหารผู้ป่วยกุญแจสำคัญคือการปรับสมดุลของปริมาณแต่ละกลุ่ม

ของปริมาณแต่ละกลุ่ม

โรคเบาหวานค่อนข้างเป็นโรคที่รุมเร้า เกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตอินซูลินผิดปกติหรือจากความไม่สามารถของร่างกายในการจัดการกับอินซูลินตามที่ควรจะเป็น อาหารผู้ป่วยโรคเบาหวานมีสองประเภทพื้นฐานและแม้ว่าจะแตกต่างกันในบางประเด็น แต่ความคล้ายคลึงกันของโรคเหล่านี้ก็ค่อนข้างครอบคลุมถึงจุดที่การรับประทานอาหารเบาหวานสามารถใช้ได้ผลกับทั้งสองอย่างปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่มีผลต่อพัฒนาการและอาหารผู้ป่วยการรักษาโรคเบาหวาน

อย่างสมบูรณ์คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อาหารผู้ป่วยมีความเชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากว่าการจัดการกับโรคเบาหวานเป็นเพียงการหลีกเลี่ยงอาหารหวานทั้งหมด อาหารผู้ป่วยแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ถูกต้องทั้งหมด แต่อาหารที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นที่แนะนำคืออาหารที่ดีต่อสุขภาพและสมดุลโรคเบาหวานมีความเป็นไปได้ที่จะรักษาให้หายขาดได้ด้วยการใช้อาหารบำบัดซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามหากมีผู้ป่วยโรคเบาหวานควรให้ความสำคัญอย่างน้อยที่สุด

โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับสภาวะเฉพาะของอาหารผู้ป่วยแม้ว่าจะมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง แต่ก็มีอาหารที่แนะนำโดยนักโภชนาการเช่นกัน กุญแจสำคัญคือการปรับสมดุลของปริมาณแต่ละกลุ่มตามที่บุคคลที่เป็นเบาหวานเพื่อสุขภาพที่ดีเราควรรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงให้น้อยที่สุด อาหารผู้ป่วยอย่างไรก็ตามหากมีผู้ป่วยโรคเบาหวานควรให้ความสำคัญอย่างน้อยที่สุด ยังคงเป็นไปได้ที่จะรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยน้ำตาล อาหารผู้ป่วยแต่ควรรับประทานในปริมาณที่น้อยที่สุด นอกจากนี้คุณยังสามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเช่นเนยและน้ำมันพืชได้โดยสิ้นเชิง

เช่นเดียวกันกับอาหารประเภทดองแปรรูปและขยะโดยเน้นที่น้ำอัดลมมากที่สุดควร จำกัด เนื้อแดงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลเช่นไข่และสัตว์ปีกรวมทั้งเกลือ อาหารผู้ป่วยเช่นเดียวกับคาเฟอีนพาสต้าและถั่ว ปลาและอาหารทะเลอื่น ๆ ควรอยู่ในปริมาณปานกลางแทนรายการอาหารเหล่านั้นการรับประทานอาหารควรมีทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นธัญพืชผลไม้และผัก อาหารผู้ป่วยสิ่งเหล่านี้สามารถรับได้ในปริมาณมหาศาลโดยไม่ทำให้สุขภาพของตนเองตกอยู่ในอันตรายใด ๆ

ประโยชน์แล้วผู้ที่เป็นโรคเบาหวานก็ควรใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้น

ยิ่งไปกว่านั้นผักจะดีกว่าเมื่อรับประทานดิบเนื่องจากผักสุกมีความสามารถในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าผักดิบเนื้อหาที่สำคัญอีกอย่างของอาหารผู้ป่วยเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคือไฟเบอร์ มีความต้องการอินซูลินน้อยกว่าเมื่อจัดการกับอาหารที่มีเส้นใยสูง อาหารผู้ป่วยมะเร็งโครเมียมซึ่งได้มาจากอาหารที่มีเส้นใยสูงนั้นดีมากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตามความเป็นจริงมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดง

ให้เห็นถึงการเสียชีวิตอย่างช้าๆของโรคเบาหวานอันเป็นผลมาจากอาหารประเภทนี้นอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วผู้ที่เป็นโรคเบาหวานก็ควรใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้น อาหารผู้ป่วยการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันสามารถทำได้ดีในการรับมือกับโรค นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมประจำวันและเพิ่มแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญสำหรับแต่ละกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคอ้วนซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของโรคเบาหวาน