การดำเนินการขอเอกสารที่ถูกต้องเพื่อเดินทางทัวร์อิหร่าน

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่อิหร่านทุกคนต้องมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศอิหร่าน ผู้ถือสัญชาติสิงคโปร์ตุรกีสโลวีเนียซาอุดีอาระเบียอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียมาซิโดเนียและบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาทัวร์อิหร่านไม่ต้องขอวีซ่าหากระยะเวลาพำนักไม่เกินสามเดือนตามที่ตั้งใจไว้ข้อกำหนดในการขอวีซ่าอิหร่านบุคคลที่เดินทางไปอิหร่านสามารถขอวีซ่าได้ที่สถานทูตอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในประเทศบ้านเกิดของผู้มาเยือน ทัวร์อิหร่านนักท่องเที่ยวจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังเมืองที่ระบุไว้

ทัวร์อิหร่านในวีซ่าเท่านั้นในการขอวีซ่าบุคคลที่ต้องการเดินทางไปอิหร่านจะต้องมี “จดหมายเชิญ” จากผู้สนับสนุนชาวอิหร่าน จดหมายเชิญนี้ควรได้รับการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศสำหรับทัวร์อิหร่านนักท่องเที่ยวบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นสปอนเซอร์มักจะเป็นโรงแรมหรือ บริษัท ทัวร์ที่ให้บริการ ทัวร์อิหร่านหลังจากได้รับอนุญาตแล้วจดหมายเชิญจะถูกส่งไปยังสถานกงสุลอิหร่านในต่างประเทศไปยังสถานที่ที่ออกวีซ่า ขั้นตอนทั้งหมดนี้อาจใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนก่อนที่จะออกวีซ่า

สถานที่ออกและความถูกต้องอาชีพและสถานที่ทำงาน

จดหมายเชิญเป็นเอกสารรายละเอียดที่ต้องมีข้อมูลเฉพาะเพื่อออกวีซ่าชื่อและนามสกุล สัญชาติ / สัญชาติเพศและสถานภาพการสมรสวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดหมายเลขหนังสือเดินทางวันที่และทัวร์อิหร่านสถานที่ออกและความถูกต้องอาชีพและสถานที่ทำงาน ต้องระบุชื่อและที่อยู่ขององค์กรทัวร์อิหร่านวันที่มาถึงและออกเดินทางที่เสนอประเภทของวีซ่าอิหร่านใครก็ตามที่ต้องการเดินทางไปทัวร์อิหร่านสามารถขอวีซ่าผ่านแดนหรือวีซ่าท่องเที่ยวได้ ประเภทของวีซ่า

ทัวร์อิหร่านที่คุณได้รับและระยะเวลาที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับประเทศที่กำลังยื่นขอวีซ่าตลอดจนสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันของกระทรวงต่างประเทศเตหะรานบรรทัดฐานทัวร์อิหร่านคือวีซ่าท่องเที่ยวจะออกให้เป็นเวลาหนึ่งเดือน อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับการดำเนินการทางการเมืองในช่วงเวลาของการสมัครอาจเป็นทัวร์อิหร่านเรื่องยากที่จะได้รับอะไรเป็นเวลานานกว่า 10 วันข้อกำหนดในการขอวีซ่าทุกคนที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวไปยังอิหร่านจะต้องส่งสิ่งต่อไปนี้แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าสองชุด

กำหนดการเดินทางแบบวันต่อวันค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระด้วยธนาณัติ

หนังสือเดินทางที่เหลืออย่างน้อย 6 เดือนจนกว่าจะหมดอายุ หนังสือเดินทางต้องมีอย่างน้อยสองหน้าที่ว่างเปล่ารูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางสองรูป ผู้หญิงต้องสังเกต ทัวร์อิหร่านราคาถูก รหัสอิสลามในรูปถ่ายจดหมายเชิญพร้อมข้อมูลทัวร์อิหร่านที่จำเป็นทั้งหมดกำหนดการเดินทางแบบวันต่อวันค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระด้วยธนาณัติหรือเงินสดผู้สมัครจะต้องส่งตั๋วเครื่องบินไปกลับและหลักฐานการจองโรงแรมสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าวีซ่าทัวร์อิหร่านจะใช้ได้กับเมือง

ที่มีคำอธิบายประกอบในทัวร์อิหร่านเท่านั้นนักท่องเที่ยวทุกคนที่ต้องการเข้าพักเป็นระยะเวลานานกว่าสามเดือนจะต้องยื่นขอและขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ทัวร์อิหร่านแอปพลิเคชันนี้จะต้องทำที่สำนักงานใหญ่ตำรวจหรือกระทรวงการต่างประเทศในเตหะรานภายในแปดวันหลังจากเดินทางมาถึงอิหร่านการขอเอกสารที่ถูกต้องทัวร์อิหร่านเพื่อเดินทางไปอิหร่านไม่ควรเป็นเรื่องยาก หากคุณปฏิบัติตามกฎและให้เวลาในการดำเนินการมากคุณจะไม่มีปัญหาในการขอวีซ่า